photo

Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt… Mà là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình… ♥

Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt… Mà là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình… ♥

< >