photo

Thì ra duyên phận là để giải thích vì sao anh bỗng nhiên chẳng còn yêu em nữa…

Thì ra duyên phận là để giải thích vì sao anh bỗng nhiên chẳng còn yêu em nữa…

< >